ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Video Streaming) ในหัวข้อ Trust & Leadership โดยมี ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประสานข้อราชการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Video Streaming) ในหัวข้อ Trust & Leadership โดยมี ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประสานข้อราชการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้


เอกสารแนบ