ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นำโดยนายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นำโดยนายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ