ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อให้การต้อนรับ นางสุพิชญาภัค สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นายระวี แก้วสนั่น นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางมนสิชา เรืองวิวัฒนโรจน์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อให้การต้อนรับ นางสุพิชญาภัค       สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี นายระวี แก้วสนั่น นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางมนสิชา เรืองวิวัฒนโรจน์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ