ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู
    เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพฤติกรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานให้กับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี