ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
                   เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ ศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ ทางสาธารณประโยชน์และภายในบริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี