ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑”

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑”
                   เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศาลจังหวัดชลบุรีและศาลแขวงชลบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้กฎหมายและระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสนี้นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี