ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน “มิติใหม่การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒”

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน “มิติใหม่การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒”
                   เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยประธานผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และนักจิตวิทยาเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน “มิติใหม่การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒” ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง