ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

ให้การต้อนรับนายกฤษดา ทุ่งโชคชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

ให้การต้อนรับนายกฤษดา ทุ่งโชคชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
                   เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายกฤษดา ทุ่งโชคชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี