ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

เผยแพร่ความรู้กฎหมายในหัวข้อเรื่อง คนไร้ความสามารถ (ตอนจบ) ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ความรู้กฎหมายในหัวข้อเรื่อง  คนไร้ความสามารถ (ตอนจบ) ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
            เมื่อวันที่  7  กันยายน  ๒๕๖๐  นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี มอบให้นางจินดา ธำรงสินถาวร นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วย นางปิ่นแก้ว รชตะธราดล  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  ไปเผยแพร่ความรู้กฎหมายในหัวข้อเรื่อง  คนไร้ความสามารถ (ตอนจบ) ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ความถี่ FM.99.75 MHz ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี