ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ การกระทำผิดของนักเรียนอาชีวะศึกษาในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ การกระทำผิดของนักเรียนอาชีวะศึกษาในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
           เมื่อวันที่  5  กันยายน  ๒๕๖๐ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี   จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ การกระทำผิดของนักเรียนอาชีวะศึกษาในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายโรงเรียนอาชีวะศึกษาในจังหวัดชลบุรีและชุมชนในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ในโอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่องกฎหมายและข้อปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน  โดยมี ดร.เฉลิมศรี จันทรทอง  ผู้พิพากษาสมทบฯ  ร่วมบรรยาย  เรื่องเข้าใจวัยรุ่น  โดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาโรงเรียนอาชีวะศึกษาจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี