ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

มีกิจกรรมผลิตดอกไม้จันทน์ ทำดวยมือ ถวายด้วยใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีกิจกรรมผลิตดอกไม้จันทน์ ทำดวยมือ ถวายด้วยใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดให้มีกิจกรรมผลิตดอกไม้จันทน์ ทำดวยมือ ถวายด้วยใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบวกShock Therapy เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐดาพร วรรณา ประธาน ผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี