ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand

ชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวชมนภัส สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมและคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว”

ชลบุรี  พร้อมด้วยนางสาวชมนภัส สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมและคณะ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย  เฉลิมพระเกียรติ  65  พรรษา  สมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว”
         เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยนางสาวชมนภัส สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมและคณะ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย  เฉลิมพระเกียรติ  65  พรรษา  สมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว” ณ  ห้องประชุมชมวิว  ชั้น  5  อาคารศาลแขวงชลบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี