ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand

จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและอาลัยแก่นางสาวสาวิตรี สุทเธนทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและอาลัยแก่นางสาวสาวิตรี สุทเธนทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
                     เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและอาลัยแก่นางสาวสาวิตรี สุทเธนทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ โดยมีผู้พิพากษา และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี