ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

พิธีปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ 2560

พิธีปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ 2560
        เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยมีผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและคณะเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี