ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

เข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

เข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”
        เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมและคณะ เข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในกิจกรรมจุดเทียนกตัญญู/เทียนอุดมการณ์ และกิจกรรมการละเล่นหน้ากองไฟ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี