ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"

เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่เด็กหญิงพาขวัญ ลิมปโนภาส บุตรสาว นางธริณรัตตา ลิมปโนภาส เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องจากติดเชื้อไวรัส RSV

เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่เด็กหญิงพาขวัญ ลิมปโนภาส บุตรสาว นางธริณรัตตา ลิมปโนภาส  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องจากติดเชื้อไวรัส RSV
         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยนางสาวชมนภัส  สร้อยทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่เด็กหญิงพาขวัญ ลิมปโนภาส บุตรสาว นางธริณรัตตา ลิมปโนภาส  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องจากติดเชื้อไวรัส RSV เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องกุมารเวชกรรม ชั้น 3  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี