ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บริการประชาชนต่าง ๆ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการแปลอักษรกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ สนามกีฬาชลบุรี (Chonburi Stadium) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา มอบหมายให้ นางสุพิชญาภัค สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงาน ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าว : 12 | 12 ธันวาคม 2561 10:56

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการแปลอักษรกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ สนามกีฬาชลบุรี (Chonburi Stadium) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา มอบหมายให้ นางสุพิชญาภัค สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงาน ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 29
ตจ.314/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
ตจ.315/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
พ.467/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.469/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.481/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.482/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.483/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.484/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.485/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.486/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.487/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.504/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ.505/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.520/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.523/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.524/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.527/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.542/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.547/61
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
มต.60/61
ส่งศาลตามกำหนดนัด
เวลา 09:30
อ.154/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.235/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.250/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10:00
อ.251/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.252/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.271/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.337/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.83/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.860/53
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00