ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ตจ.105/61
พบนักจิตวิทยา
เวลา 10
ตจ.126/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 9.00 น.
ตจ.127/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 9.00 น.
พ.589/60
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
มต.27/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 9.00 น.
อ.106/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.115/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 10
อ.136/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.221/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.64/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.65/61
ไกล่เกลี่ยฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อลฝ.2/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.