ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

4

                    เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ในโอกาสนี้มอบหมายให้นายสมเดช  เอี่ยมวิเชียรเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีผู้พิพากษาสมทบ  ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓ ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)