ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บริการประชาชนต่าง ๆ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
คม.1/60
ฟังคำพิพากษาศ.อุทธรณ์คดีฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ตจ10/62
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
ตจ11/62
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
พ.136/61
ฟังคำพิพากษาศ.อุทธรณ์คดีฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.221/57
ฟังคำพิพากษาศ.อุทธรณ์คดีฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.417/61
ไต่สวนพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.151/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.217/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.236/61
ไกล่เกลี่ยฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.242/61
ไกล่เกลี่ยฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.248/61
ไกล่เกลี่ยฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.353/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.369/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.56/61
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อลฝ.18/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00