ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

27

                     เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม  เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้ารังนกแก่นายรัชชานนท์ สุดสงวน สามีของนางพนิตพิชา สุดสงวน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   ในโอกาสเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าว