ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี Chonburi juvenile and family court - Thailand \"เตือนภัย! ระวังแก๊ง Call Center อ้างศาลขอข้อมูลส่วนตัว\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บริการประชาชนต่าง ๆ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

22

                   เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ ศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ ทางสาธารณประโยชน์และภายในบริเวณรอบอาคารศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
ตจ.219/61
ส่งศาลตามกำหนดนัด
เวลา 09:30
ตจ.220/61
ส่งศาลตามกำหนดนัด
เวลา 09:30
ตจ.241/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
ตจ.242/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
ตจ.243/61
พบพนักงานคุมประพฤติ
เวลา 09:00
พ.272/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.332/55
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.118/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.164/60
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.303/60
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00